ទំព័រគំរូ:មិនមែនភាសាខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:Not Khmer)
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

{{មិនមែនភាសាខ្មែរ}} will categorise tagged articles into Category:Wikipedia articles needing translation.

Usage[កែប្រែ]

{{មិនមែនភាសាខ្មែរ|ភាសា|អត្ថបទ រឺ ផ្នែក}}
  • language: (Optional) The name of the language that requires translation (e.g. "French" or "Mexican Spanish"). If omitted, it is assumed that the language is unknown.
  • article or section: (Optional) A description of which part of an article needs translating (e.g. "Hungarian names").

If the language is recognised as being suitable for translation by Google Translate, a link will be added within the page transcluding the template.

See also[កែប្រែ]