ទំព័រគំរូ:Ntsc

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{ntsh|{{{1}}}}}{{convert|{{{1}}}|{{{2}}}|abbr=on}}

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

"Number Table Sorting, Converted". Use this to sort converted units in tables with one template. Nothing to do with broadcast television.

Usage[កែប្រែ]

Example:

{| class="wikitable sortable" 
! City !! Elevation
|-
| [[Budapest]] || {{ntsc|606|ft}}
|-
| [[Denver]] || {{ntsc|5280|ft}}
|-
| [[Fairbanks]] || {{ntsc|446|ft}}
|-
| [[Glasgow]] || {{ntsc|351|ft}}
|-
| [[Mexico City]] || {{ntsc|7349|ft}}
|-
| [[New Orleans]] || {{ntsc|-6|ft}}
|}
City Elevation
Budapest 7002606000000000000៦០៦ ភត (១៨៥ ម)
Denver 7003528000000000000៥២៨០ ភត (១៦១០ ម)
Fairbanks 7002446000000000000៤៤៦ ភត (១៣៦ ម)
Glasgow 7002351000000000000៣៥១ ភត (១០៧ ម)
Mexico City 7003734900000000000៧៣៤៩ ភត (២២៤០ ម)
New Orleans ទំព័រគំរូ:Number table sorting/Qyes/1−៦ ភត (−១,៨ ម)

See also[កែប្រែ]