ទំព័រគំរូ:Ordinal

ពីវិគីភីឌា

{{{1}}}th

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{Ordinal|integer}}

This template will add the appropriate ordinal suffix to a given integer.

Use {{Ordinal|integer|sup=yes}} to display the ordinal suffix in superscript. Do not use superscript notation in the article space, per this section of the Manual of Style.

For an integer ending in 2 or 3 (except for integers ending in 12 or 13), the ordinal suffix will be -nd and -rd, respectively. To display -d for the ordinal suffix rather than -nd and -rd, use {{Ordinal|positive integer|d}}.

Examples[កែប្រែ]

Code Result
{{Ordinal|101}} 101st
{{Ordinal|-102}} -102nd
{{Ordinal|102|sup=yes}} 102nd
{{Ordinal|103}} 103rd
{{Ordinal|103|d}} 103d

Other[កែប្រែ]

  • This template can be substituted.