ទំព័រគំរូ:Osmrelation

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Geographic data related to Osmrelation at OpenStreetMap

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{Osmrelation|Open Street Map relation number}}

This template creates an inline link to an Open Street Map relation.

Full syntax
{{Osmrelation|Open Street Map relation number[|Link text][|bullet=none]}}
Examples with bullet
  • Normal
{{Osmrelation|21032}}

Geographic data related to Osmrelation at OpenStreetMap

  • Text override
{{Osmrelation|21032|Bundesautobahn 2}}

Geographic data related to Bundesautobahn 2 at OpenStreetMap

Examples without bullet
  • Normal
{{Osmrelation|21032|bullet=none}}

Geographic data related to Osmrelation at OpenStreetMap

  • Text override
{{Osmrelation|21032|Bundesautobahn 2|bullet=none}}

Geographic data related to Bundesautobahn 2 at OpenStreetMap

See also[កែប្រែ]