ទំព័រគំរូ:Pad

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

Use {{pad}} to insert a horizontally padding span inline. The template takes one unnamed parameter; a width value specified in px, em or ex.

Example[កែប្រែ]

Using the following code:
This is a {{pad|6em}} padded sentence.

Will produce:
This is a   padded sentence.