ទំព័រគំរូ:Portal-inline

ពីវិគីភីឌា

Portal icon តោរណៈវិទ្យាសាស្ត្រ

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template is used to produce an inline link to a portal or portals, with an asterisk. Usually, {{Portal}} is used to create such a link. However, stubs and small articles may not be able to accommodate such bulky templates.

Usage[កែប្រែ]

This template should be inserted in the "See also" section of an article.

The portal image defaults to one that is specified in Template:Portal/Images/PortalName for the portal, or a generic image. There is a list of all such images.

* {{portal-inline|Name}}

Parameters[កែប្រែ]

Name
The name of the portal.

Examples[កែប្រែ]

* {{Portal-inline|Fungi}}

Produces:

See also[កែប្រែ]