ទំព័រគំរូ:Precision/tz/1

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

{{precision/tz/1}} is a subroutine used by Template:Precision/tz (edit|talk|history|links|watch|logs), due to lack of support for local variables.