ទំព័រគំរូ:Prose

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
Prose

Description[កែប្រែ]

This template will add tagged articles to a cleanup category according to the month and year given.

Usage[កែប្រែ]

{{Prose|date=ខែមីនា ២០២៣}}Category:Articles needing cleanup from ខែមីនា ២០២៣ and Category:Articles with sections that need to be turned into prose from ខែមីនា ២០២៣.

If no date is given, articles will be added to the more general Category:Wikipedia cleanup and Category:Articles with sections that need to be turned into prose.

Also parameter 1 may be included to replace "article" with a specific term, such as "section" or "table". For example:

{{Prose|section|date=ខែមីនា ២០២៣}}

See also[កែប្រែ]