ទំព័រគំរូ:Purge

ពីវិគីភីឌា

ជម្រុះ

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

{{Purge}} (ជម្រុះ) ផលិតនូវតំណភ្ជាប់មួយដែលនឹងសម្អាតឃ្លាំងរក្សាទុក និងសង់ទំព័ងឡើងវិញពីវិគីថិក។