ទំព័រគំរូ:Quotation templates see also

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Similar templates
សូមមើលផងដែរ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម: Quotation templates – more templates
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
Bug workarounds
  • Template:ins, Template:del – correct display of <ins> and <del> inside block quotations as used by many of the quotation templates

Usage[កែប្រែ]

This template can be added in the "See also" section of the main templates of Category:Quotation templates. There are no parameters:

=== See also ===
{{Quotation templates see also}}

The section can provide more information, preferably in the same format with intro, such as:

=== See also ===
; Direct variants:
* [[Template:SameName2]] – identical but with italic text
* [[Template:SameName3]] – identical but with bold text

{{Quotation templates see also}}

; Useful related templates:
* [[Template:Smaller-begin]] – header for smaller font
* [[Template:Smaller-end]] – footer for smaller font

See also[កែប្រែ]