ទំព័រគំរូ:S-ach

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template creates a header to be used with succession boxes for people with notable achievements.

Usage[កែប្រែ]

Without parameter[កែប្រែ]

The template was designed to default to

Awards and achievements
if no parameter is given. In the following table, the first column contains the header and the second column shows the template call used to create it.
Awards and achievements {{s-ach}}

With parameter[កែប្រែ]

The format is {{s-ach|parameter}}, where parameter is replaced by one of the parameter names shown in the following table. The first column displays the header and the second column contains the parameter name.

Achievements ach
Achievements achievements
Awards aw
Awards awards
Records rec
Records records

Example[កែប្រែ]

From the Anthony Hopkins article:

{{s-start}}
{{s-ach|aw}}
{{s-bef | before = [[Robin Williams]]}}
{{s-ttl | title = Recipient of the [[Cecil B. DeMille Award]] | years = 2006}}
{{s-aft | after = [[Warren Beatty]]}}
{{s-end}}
Awards
មុនដោយ
Robin Williams
Recipient of the Cecil B. DeMille Award
2006
តដោយ
Warren Beatty

See also[កែប្រែ]