ទំព័រគំរូ:Speciesbox

ពីវិគីភីឌា

Script error: The function "speciesboxName" does not exist.
Scientific classification
រជ្ជៈ: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Rosids
លំដាប់: Fabales
អំបូរ: Fabaceae
Subfamily: Caesalpinioideae
Clade: Mimosoideae
Genus: Acacia
ប្រភេទ:
A. aemula
Binomial name
Acacia aemula