ទំព័រគំរូ:Split section

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{split section|Title|Talk:Discussion}}

"Title" represents the title for the proposed new page, and "Discussion" is a link to the discussion thread on the talk page of the article for the proposed split. The example above produces:

Of course, the page "Title" already exists. Your page title will most likely be either a dead link or a redirect.

This template will add tagged articles to Category:Articles to be split and Category:Article sections to be split.

វិគីភីឌា:Template messages/Merging and splitting/List