ទំព័រគំរូ:Taxobox colour

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
សត្វ transparent; text-align:center; border: 1px solid red
អាឃៀ transparent; text-align:center; border: 1px solid red រួមទាំង ណាណូអាឃីអូតា (ណាណារឃីអូតា), កូរ៉ាឃីអូតា, តូម៉ាឃីអូតា, ឃ្រីណាឃីអូតា និងអ៊ឺរៀឃីអូតា
អាខេប្លាស្ទីដា transparent; text-align:center; border: 1px solid red also Plantae and Viridiplantae
បាក់តេរី transparent; text-align:center; border: 1px solid red
អ៊ីការីយ៉ូតា rgb(245,215,255) For eukaryotes with no other colour defined, including Excavata, Amoebozoa and Opisthokonta
Fungi transparent; text-align:center; border: 1px solid red
អ៊ីចណូតាសា transparent; text-align:center; border: 1px solid red
incertae sedis transparent; text-align:center; border: 1px solid red
SAR transparent; text-align:center; border: 1px solid red also Chromalveolata
Ootaxa transparent; text-align:center; border: 1px solid red
វីរុស transparent; text-align:center; border: 1px solid red also Viroids


Function[កែប្រែ]

This template generates the appropriate colour for a taxobox, as advised at WP:TX.

It should be supplied with the kingdom (regnum), appropriately wikilinked; in the case of regnum-less viruses, the virus group may be supplied instead.

Maintenance[កែប្រែ]

Edits to the taxonomic terms used in this template must be reflected by Template:is reg.