ទំព័រគំរូ:Template shortcut/doc

ពីវិគីភីឌា

នេះជាទំព័រគំរូ {{template shortcut}} ដែលអាចប្រើបានដើម្បីបង្ហាញឈ្មោះនៃផ្លូវកាត់ទៅកាន់ទំព័រគំរូមួយ។ វាអាចដាក់បានដល់ប្រាំមួយជាថាវរូប។

See also[កែប្រែ]

  • {{shortcut}} – ផ្លូវកាត់ធម្មតា។
  • {{shortcut-l}} – សម្រាប់ផ្លូវកាត់ធម្មតាតម្រឹមនៅខាងឆ្វេង។
  • {{policy shortcut}} – សម្រាប់ផ្លូវកាត់ទៅកាន់ផ្នែកនៃទំព័រគោលការណ៍។