ទំព័រគំរូ:Unbulleted list

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template is used (primarily in infoboxes) to create unbulleted lists using the correct HTML mark-up using CSS to hide the bullets. Up to 50 entries are supported.

Usage[កែប្រែ]

{{Unbulleted list|entry1|entry2|entry3}}

Example[កែប្រែ]

Code Result
{{Unbulleted list|entry1|entry2|entry3|entry4|entry5|entry6|entry7|entry8|entry9}}
 • entry1
 • entry2
 • entry3
 • entry4
 • entry5
 • entry6
 • entry7
 • entry8
 • entry9
{{Unbulleted list| |entry2|entry3}}
 • entry2
 • entry3
{{Unbulleted list|entry1| |entry3}}
 • entry1
 • entry3
{{Unbulleted list|entry1|entry2| }}
 • entry1
 • entry2
{{Unbulleted list|entry1| | }}
 • entry1
{{Unbulleted list| |entry2| }}
 • entry2
{{Unbulleted list| | |entry3}}}
 • entry3
{{Unbulleted list| | | }}}

Redirects[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]