ទំព័រគំរូ:Unbulleted list

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូនេះត្រូវបានប្រើ (ជាចម្បងក្នុងប្រអប់ព័ត៌មាន) ដើម្បីបង្កើតបញ្ជីគ្មានចំណុចដោយប្រើគំនូសវាស HTML ត្រឹមត្រូវ ដោយប្រើ CSS ដើម្បីលាក់ចំណុចសញ្ញា។ អាចគាំទ្របានដល់ ៥០ ចំណូល។

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

{{Unbulleted list|entry1|entry2|entry3}}

ឧទាហរណ៍[កែប្រែ]

កូដ លទ្ធផល
{{Unbulleted list|entry1|entry2|entry3|entry4|entry5|entry6|entry7|entry8|entry9}}
 • entry1
 • entry2
 • entry3
 • entry4
 • entry5
 • entry6
 • entry7
 • entry8
 • entry9
{{Unbulleted list| |entry2|entry3}}
 • entry2
 • entry3
{{Unbulleted list|entry1| |entry3}}
 • entry1
 • entry3
{{Unbulleted list|entry1|entry2| }}
 • entry1
 • entry2
{{Unbulleted list|entry1| | }}
 • entry1
{{Unbulleted list| |entry2| }}
 • entry2
{{Unbulleted list| | |entry3}}}
 • entry3
{{Unbulleted list| | | }}}

ការបញ្ជូនបន្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]