ទំព័រគំរូ:Update

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

This template can be used to mark articles or sections with old or out-of-date information.

To mark a section, use:

{{Update|type=section}}

To add the date when the tag was added, use:

{{Update|date=ខែកញ្ញា ២០១៩}}
The template detects which namespace it is used in and changes accordingly:
Article
Category
Template

This template will add articles to Category:Wikipedia articles in need of updating.

Example[កែប្រែ]

{{update|documentation}}

Alternatives[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]