ទំព័រគំរូ:User Alternate Acct

ពីវិគីភីឌា
ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​បំរុង​មួយ​របស់​ [[User:{{{1}}}|{{{1}}}]].

សូម​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទំព័រនេះទៅជាទំព័រល្អជាង

Please feel free to edit this User box to refine the translation, make it look better, or make its message more effective.