ទំព័រគំរូ:User tlh-0

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
tlh-0 tlhIngan Hol jatlhbe' lo'wI'vam qoj 'oH jatlhqangbe' ghaH.
អ្នកនេះមិនចេះនិយាយភាសា tlhIngan ហើយនឹងអ្នកនេះមិនចង់ចេះនិយាយភាសា tlhIngan