ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Checkuser

ដោយវិគីភីឌា
Wikipedia Checkuser.png This user is a checkuser on the English Wikipedia. (verify)