ទំព័រគំរូ:Very long

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

See Wikipedia:Article size for more information on this topic.

Usage[កែប្រែ]

Add {{Very long|date=ខែកុម្ភៈ ២០២១}} to the top of the article, below any hatnotes.

If a particular section of an article is getting long, even though it has already been split to its own article as per the summary style, then it can be tagged by adding {{Very long|section|date=ខែកុម្ភៈ ២០២១}} to the top of the section.

This template adds tagged articles to Category:Articles that may be too long, or one of its dated subcategories.

Redirects[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]