ទំព័រគំរូ:Void

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

This template does nothing.
More exactly, it outputs the null string. It's useful for programming advanced templates.

It often is used within a template to the right of an equals sign.

Alternatives[កែប្រែ]

It's also possible to use {{ns:0}}, the empty/void/null string for the main namespace.

See also[កែប្រែ]