ទំព័រគំរូ:Which?

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

[which?]

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

  • {{Which?|{{subst:DATE}}}}

The {{Which?}} template is in-line version of {{Weasel}} tag. It is also an alternative to the {{Who}} template for statements like "In some countries ...", or "In some scientific publications ...", and the like.

This template will place articles into Category:Articles with specifically marked weasel-worded phrases.

See also[កែប្រែ]