ទំព័រគំរូ:Wikibooks-inline

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Wikibooks-inline at Wikibooks

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

{{Wikibooks-inline|Wikisource work}}

This template creates an inline link to Wikibooks in list format.

Examples[កែប្រែ]

Normal
{{Wikibooks-inline|Work}}

Work at Wikibooks

Text override
{{Wikibooks-inline|Work|Puffle}}

Puffle at Wikibooks

Full link override
{{Wikibooks-inline|links=[[b:Foo|]] and [[b:Bar|]]}}

Foo and Bar at Wikibooks

List format
{{Wikibooks-inline|list=
** [[b:Foo|]]
** [[b:Bar|]]
}}

Texts at Wikibooks:

See also[កែប្រែ]