ទំព័រគំរូ:Wiktionarylang

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Location[កែប្រែ]

If using a large, graphical template produces odd layout problems, like the excessive white space shown on the right of this screenshot, then switch to a different sister template.

N Do not place this template in a section all by itself.

N Do not place this template in a section containing columns.

This template should normally be placed at the top of the ==External links== section at the end of an article, if the article has a section for external links. If no such section exists, then please place it at the top of the last section in the article.

On disambiguation pages, this template should be listed above other text, but below any cleanup templates, images, infoboxes or navboxes.

See Wikipedia:Wikimedia sister projects#Where_to_place_links for more information and alternatives.

Usage[កែប្រែ]

Use this for linking to Wiktionaries in other languages from language entries. Place this before other external links in the External links section (or the Dictionaries subsection thereof, where applicable) of a language article. The template can be employed using the following code:

{{Wiktionarylang|code=language-code}}

where language-code is the target language's language code as described WikiMedia's complete list of languages.

See also[កែប្រែ]