ទំព័រគំរូ:Xpd3

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Version of m:Template:xpd (backlinks, edit) with four parameters:

  • the template, or the parser function with colon and part after the colon
  • three (additional) parameters

Examples:

"{{concat|pqr|stu|vwx}}" gives "pqrstuvwx" [១]

"{{#ifeq:2|3|pqr|stu}}" gives "stu" [២]