ទ្រឹស្តីបទមេអំបៅ

ពីវិគីភីឌា
រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​ទ្រឹស្តីបទមេអំបៅ

ទ្រឹស្តីបទមេអំបៅគឺជាទ្រឹស្តីបទនៃធរណីមាត្រអឺគ្លីដ។ ឈ្មោះរបស់វាក្លាយមកពីភាពដូចគ្នារវាងបណ្តុំនៃត្រីកោណពីរ(សូមមើលរូប) និង ស្លាបពីរនៃមេអំបៅ។

តាង M ជាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ [PQ] នៃរង្វង់។ គេគូសអង្កត់ធ្នូពីរផ្សេងទៀត AB និង CD កាត់គ្នាត្រង់ M ។ AD និង BC ប្រសព្វអង្កត់ធ្នូ PQ រៀងគ្នាត្រង់ X និង Y ។ នោះគេបាន M ជាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់

សំរាយបញ្ជាក់[កែប្រែ]

ខាងក្រោមនេះជាសំរាយបញ្ជាក់ផ្លូវការនៃទ្រឹស្តីបទមេអំបៅ។

តាង និង ជាចំណោលកែងនៃ រៀងគ្នាមកលើបន្ទាត់ (AM) និង (DM) ។ ដូចគ្នាដែរ តាង តាង និង ជាចំណោលកែងនៃ រៀងគ្នាមកលើបន្ទាត់ (BM) និង (CM) ។

បំណកស្រាយ​ទ្រឹស្តីបទមេអំបៅ

គេបាន

ពីសមីការខាងលើ

តាមសម្មតិកម្ម M ជាចំនុចកណ្តាលនៃ PQ នោះគេបាន =

ហេតុនេះ

ដូចនេះ គេអាចសន្និដ្ឋានថា គឺជាចំនុចកណ្តាលនៃ