ទ្រឹស្តីបទហ្គែរហ្គោន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(Théorème de Gergonne) គេមានត្រីកោណ ABC ដែល A'∈(BC), B'∈(AC) et C'∈(AB) ។ គេឧបមាថាបន្ទាត់ និង ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំនុចតែមួយ M នោះគេបាន

អត្ថបទទាក់ទង[កែប្រែ]