ទ្រឿង មិញយ៉ាង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទ្រឿង មិញយ៉ាង (វៀតណាមTrương Minh Giảng ​បាត់​បង់​ជីវិត​នៅ​ឆ្នាំ១៨៤១) គឺ​ជាដៃឧត្ដមសេនីយយួន

កើតនៅថ្ងៃទី ទីក្រុងព្រៃនគរ