ទ្រោណ

ពីវិគីភីឌា
ទ្រោណ
ឯកសារ:Bhima fights Drona.jpg
ទ្រោណកំពុងតទល់ភីមដែលគង់លើរទេះចម្បាំង
សាសនាHinduism
Spouseក្ឫបិ
Childrenអឝ្វត្ថាមា

នៅក្នុងវីរកថា មហាភារតៈ ទ្រោណIn the epic Mahābhārata, Drona (ភាសាសំស្ក្រឹត: द्रोण, droṇa) or Dronacharya (ភាសាសំស្ក្រឹត: द्रोणाचार्य, droṇācārya)