ទ្រោណ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទ្រោណាចារ្យជាកែវនាយកនៃកងទ័ពកៅវ៌។
ទ្រោណ
Bhima fights Drona.jpg
ទ្រោណកំពុងតទល់ភីមដែលគង់លើរទេះចម្បាំង
សាសនា Hinduism
Spouse ក្ឫបិ
Children អឝ្វត្ថាមា

នៅក្នុងវីរកថា មហាភារតៈ ទ្រោណIn the epic Mahābhārata, Drona (ភាសាសំស្ក្រឹតद्रोण, droṇa) or Dronacharya (ភាសាសំស្ក្រឹតद्रोणाचार्य, droṇācārya)