ធម្មក្ខន្ធ

ពីវិគីភីឌា

(ធ័ម មៈ ខ័ន) ន. (បាលី, សំស្ក្រឹត ធម៌ស្កន្ធ) ពួក​ធម៌, កង​ធម៌, ចំនួន​កង​ធម៌​ជា​ពុទ្ធវចនៈ​ក្នុង​ព្រះ​ត្រៃ​បិដក ហៅ​ថា ព្រះ​ធម៌ ៨ ម៉ឺន ៤ ពាន់​ធម្មក្ខន្ធ ។