ធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
United Nations Charter
Signed ២៦ មិថុនា ១៩៤៥
Location San Francisco, California, សហរដ្ឋអាមេរិក
Effective ២៤ តុលា ១៩៤៥
Condition Ratification by China, France, the Soviet Union, the United Kingdom, United States and by a majority of the other signatory states.
Parties ១៩៣
Depositary សហរដ្ឋអាមេរិក
Languages អង់គ្លេស, បារាំង, អារ៉ាប់, ចិន, រុស្សី
Charter of the United Nations at Wikisource
Uncharter.pdf


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

កំណត់ចំណាំ និងឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]