ធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
United Nations Charter
Signed២៦ មិថុនា ១៩៤៥
LocationSan Francisco, California, សហរដ្ឋអាមេរិក
Effective២៤ តុលា ១៩៤៥
ConditionRatification by China, France, the Soviet Union, the United Kingdom, United States and by a majority of the other signatory states.
Parties១៩៣
Depositaryសហរដ្ឋអាមេរិក
Languagesអង់គ្លេស, បារាំង, អារ៉ាប់, ចិន, រុស្សី
Charter of the United Nations at Wikisource
Uncharter.pdf


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

កំណត់ចំណាំ និងឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]