ធីវី ហ្វាអ៊ីប៊

ពីវិគីភីឌា

ធីវី ហ្វាអ៊ីប៊ (អង់គ្លេស: TV5) គឺជាបណ្តាញទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុហ្វីលីពីន ដែលគ្រប់គ្រងដោយ MediaQuest Holdings ។[១] វាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 19 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 1960 ដោយ Chino Roces ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. "TV5 Network Incorporated". Media Ownership Monitor Philippines.