ធ្នូរង្វង់

ពីវិគីភីឌា
ពណ៌លឿង​តំណាង​អោយ​ចំរៀករង្វង់​ដែល​ធ្នូរបស់វា​មានប្រវែង L
ធ្នូ AB + ធ្នូ CD = ធ្នូ BC + ធ្នូ AD

ក្នុងធរណីមាត្រ ធ្នូនៃរង្វង់គឺជាខ្សែកោងដែលភ្ជាប់ដោយពីរចំនុចផ្សេងគ្នា។ ក្នុងរូបខាងស្តាំ

ប្រវែងធ្នូរង្វង់ដែលមានកាំ និង មុំផ្ចិត (គិតជារ៉ាដ្យង់) កំនត់ដោយរូបមន្ត

រូបមន្តបានមកពីទំនាក់ទំនង

ដែល

ជាបរិមាត្ររង្វង់

គេបាន

ដោយរក ជាអនុគមន៍នៃ គេបាន

នៅពេលដែលចំនុចចុងសងខាងនៃធ្នូជាចំនុចចុងសងខាងនៃអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ គេអាចហៅធ្នូថាជាកន្លះរង្វង់គេមានបួនចំនុចA B C និង D នៅលើរង្វង់តែមួយ។ ប្រសិនបើអង្កត់ធ្នូ [AC] និង [BD] កែងគ្នា នោះគេបានផលបូកររវាងង្វាស់ធ្នូដែលឈមគ្នាមានតំលៃស្មើគ្នា។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]