នគរបី (សាមកុក)

ដោយវិគីភីឌា
សាមកុក
ឯកសារ:Romance of the Three Kingdoms.jpg
អ្នកនិពន្ធ លួគាន់ចុង
ចំណងជើងដើម សាន់គួយ៉ាន់អ៊ី (ភាសាចិន)
សាមកុកអៀនងី (ភាសាចិនហុកកៀន)
ប្រទេស ចិន ចិន
ភាសា ភាសាចិន
Genre(s) វណ្ណកម្មចិនបែបប្រវត្តិសាស្ត្រ
ប្រភេទមេឌា (ទម្រង់) ពង្សាវតារចិន

សាមកុក (អង់គ្លេសៈRomance of the Three Kingdoms) ; ចិនអក្សរកាត់ៈ 三國演義 ចិនអក្សរពេញៈ 三国演义 ឡាតាំងៈ Sānguó yǎnyì ជាវណ្ណកម្មចិនផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ ។   សាមកុកជាវណ្ណកម្ម​ដែលមានភាពល្បីល្បាញ  និងមានការនិយមពីមួយជំនាន់ទៅ​មួយជំនាន់ និពន្ធដោយលូគាន់ចុង ។ សាមកុកត្រូវចាត់ទុកថាជាវណ្ណកម្មឯករបស់ពិភពលោក ជាមរតកផ្នែកបញ្ញាដ៏កំពូលរបស់អ្នកប្រាជ្ញអាស៊ីបូពា៌ ដោយត្រូវបាន​ប្រែសម្រួលច្រើនភាសានិងត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយទូទាំងពិភពលោក ។