បញ្ជីនៃទង់ជាតិអង្គភាពរដ្ឋបាលរាជវង្សង្វៀនរបស់

ពីវិគីភីឌា

ទង់ជាតិអង្គភាពរដ្ឋបាលរាជវង្សង្វៀនរបស់[១] ត្រូវបានប្រើចាប់តាំងពីប្រហែល 1868 ទៅនឹងឆ្នាំ 1885 ដោយមាន 2 : សមាមាត្រ 2 ។.

Sa Majesté Bao-Daï fit le pèlerinage aux Tombeaux des ancêtres de la Dynastie à Thanh-Hóa, 1932.jpg

បណ្តាខេត្តរាជ[កែប្រែ]

បណ្តាខេត្តនៃតំបន់ភាគខាងជើង[កែប្រែ]

បណ្តាខេត្តនៃតំបន់កណ្តាល[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

សេចក្តីយោង[កែប្រែ]

  • Peter Truhart, Regents of Nations, K.G Saur Münich, 1984-1988 ISBN 359810491X, Art. «Vietnamese Dynasties/Vietnamesische Dynastien», pp. 1786-1790.