បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រលាវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ព្រះមហាក្សត្រលាវ
អតីតរាជធិបតេយ្យ
Royal Seal of the Kingdom of Laos.svg
សញ្ញាជាតិលាវ
ក្សត្រដំបូង ផ្វ័ង់ូម
ក្សត្រចុងក្រោយ ស្រីស្វាងវឌ្ឍនា
ទូលហៅ ព្រះចៅ
ព្រះរាជដំណាក់ ហ្លួងព្រះបាំង លាវ
អ្នកតែងតាំង រាជ្យទាយាទ
រាជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើម ១៣៥៣ (នគរលានជាង)
រាជាធិបតេយ្យបញ្ចប់ ២ ធ្នូ ១៩៧៥
អ្នកមានសិទ្ធិស្នងរាជ្យបច្ចុប្បន្ន សុរិវង្សស្វាង
Royal Standard, Kingdom of Laos