បណ្ណារក្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្រ្តព័ត៌មាន

ពីវិគីភីឌា

បណ្ណារក្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្រ្តព័ត៌មាន (អង់គ្លេស: library and information science) គឺជាការសិក្សារឿងអំពីការរក្សាទុករបស់បោះពុម្ព ព័ត៌មាន និងរបស់ផ្សព្វផ្សាយ ទាំងនៅខាងក្នុងនិងក្រៅបណ្ណាល័យ។

អត្ថបទដែលទាក់ទង[កែប្រែ]