បាគូ

ពីវិគីភីឌា

បាគូកាពុតញើង (អង់គ្លេស: hoopoe ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Upupa epops) គឺជាបក្សីមួយប្រភេទមានពណ៌ល្អឆើត ដែលគេប្រទះឃើញនៅទូទាំងតំបន់ Afro-Eurasia, ហើយមានរូបរាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ក្បាលមានកំប៉ោយវែងដូច «មកុដ» ស្លាប និងកន្ទុយមានបង្កង់ខ្មៅស ចំពុះវែងកោង។

  • ទីជំរក៖ ព្រៃរបោះ តាមដំណាំកសិកម្ម និងតំបន់ទីវាល។
  • ជីវសាស្រ្ត៖ កកាយដីចាប់សត្វល្អិតស៊ីជាអាហារ។
  • របាយ៖ វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។
  • រដូវបន្តពូជ៖ ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]