បាល់ទាត់កញ្ចុំផ្កាយ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
បាល់ទាត់កញ្ចុំផ្កាយ
The Snow Kids.gif
ក្រុមកុមារព្រិលកាលពីដំបូង
ប្រភេទ
ទ្រង់ទ្រាយ រឿងភាគគំនូរជីវចល
បង្កើតដោយ Collectif Auteurs
Voices of
Country of origin France
Language(s)
No. of seasons 3
No. of episodes 78 (List of episodes)
Production
Running time 26 mins approx
Broadcast
Original channel
Picture format
  • 4:3 (Season 1-2)
  • 16:9 (Season 3+)
Original run 3 June 2006 – present
External links
Website

បាល់ទាត់កញ្ចុំផ្កាយ គឺជារឿងភាគគំនូរជីវចលបារាំង ដែលផលិតរួមគ្នាដោយ អាល់ផ្វានីម បារាំង២ ជេតិខ្សអឺរ៉ុប និង វេលគីន-ជីវចលន៍។ រដូវកាលទីបីមាន ២៦ ភាគ ដែលបានចាក់ផ្សាយនៅអឺរ៉ុបនៅខែ មិថុនា ២០១០។

នៅក្នុងចក្រវាឡនៃ បាល់ទាត់កញ្ចុំផ្កាយ ពិភពដែលមានមនុស្សរស់នៅជាច្រើនក្នុងកញ្ចុំផ្កាយហ៊្សែលលីយ៉ុង ប្រកួតគ្នាក្នុងកីឡាបាល់ទាត់កញ្ចុំផ្កាយ ជាកីឡាមួយដែលស្រដៀងទៅនឹងបាល់ទាត់ដែរ ប៉ុន្តែមានអ្នកលេងតែប្រាំពីរនាក់ទេក្នុងក្រុមម្ខាងៗ។ កីឡានេះស្មុគស្មាញដោយសារការបន្ថែមសន្ទនីយ ដែលជម្រុញឱ្យគុណសម្បត្តិរបស់កីឡាករប្រសើរឡើង ដូចជា ល្បឿន កម្លាំង និង ភាពរវាសរវៃ រឺក៏ ផ្ដល់នូវថាមពលពិសេសដូចជាទូរគមន៍។ សាច់រឿងមានដំណាលតាមវាសនានៃក្រុមបាល់ទាល់កញ្ចុំផ្កាយមួយក្រុមដែលគ្មានបទពិសោធន៍ គឺក្រុម កុមារព្រិល តាមសាច់រឿង ពួកគេមានបំណងប្រាថ្នាចូលប្រកួតយកពានបាល់ទាត់កញ្ចុំផ្កាយ។[១]

  1. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល