បាស្គីន-រ៉ូប៊ីនស៍

ពីវិគីភីឌា

ស៊េរី Baskin-Robbins នៅ ហាងការ៉េម Burt Baskin និង Irv Robbins បាន បានផលិតសម្រាប់ការ៉េមបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1953 គ្របដណ្តប់បរិស្ថានសាកល តំបន់ Glendale, កាលីហ្វញ៉ា ។ ក្រុមហ៊ុនមាន 5800, ជារង្វង់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃការ៉េមនេះត្រូវបានគេរបស់ពិភពលោកនៅសាខា 2.800 នាក់បានធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ។ ការចែកចាយការ៉េម Baskin-Robbins នៅក្នុងប្រទេសជាង 30 នៅជុំវិញពិភពលោក។ ក្រុមហ៊ុននេះមានទីស្នាក់ការធំនៅ Canton រដ្ឋ Massachusetts

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]