បឺរមែន

ពីវិគីភីឌា

Birman ដែលត្រូវបានគេហៅថា "ឆ្មាដ៏ពិសិដ្ឋនៃប្រទេសភូមា" គឺជាពូជឆ្មាក្នុងស្រុក។ សត្វឆ្មា Birman គឺជាឆ្មាដែលមានរោមវែង