បែមប៊ូអ៊ែរវេយ៍

ពីវិគីភីឌា

ក្រុមហ៊ុន Bamboo Airways គឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមជើងហោះហើររបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះ។ នៅពេលចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះជួលពីក្រុមហ៊ុន Airbus ។ ក្រុមហ៊ុននេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Airbus សម្រាប់យន្តហោះ Airbus A321neo ចំនួន 24 គ្រឿង។ នៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2018 ក្រុមហ៊ុននេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Boeing សម្រាប់យន្តហោះ Boeing 787 Dreamliner ចំនួន 20 គ្រឿង។ យន្តហោះនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជូននៅឆ្នាំ 2020 ។ [១][២][៣][៤][៥]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]