ប៉ុស្តិ៍​តុក្កតា

ពីវិគីភីឌា

ប៉ុស្តិ៍​តុក្កតា (អង់គ្លេស: Cartoon Network) គឺជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរបស់អាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយ Warner Bros. Discovery ។ វាត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 1 ខែតុលាឆ្នាំ 1992 ។