ប៊ឺណឺស លី

ពីវិគីភីឌា

[១][១][១]លោក ទីមូស៊ី ចន ប៊ឺណឺស-លី គាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តអង់គ្លេស ជាស្ថាបនិកនៃ URL HTTP HTML និង World Wide Web ។ គាត់កើតនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៥៥ នៅទីក្រុងឡុង។ នៅឆ្នាំ១៩៨៩ ធីម(Tim) និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ អុកស្វដ គឺជាអ្នកដំបូង ដែលបង្កើតវិធីសាស្រ្ត ដើម្បីទទួលបានឯកសារអេឡិចត្រូនិក ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរក្សាទុកនិទ្នន័យ។ ពីរឆ្នាំក្រោយមក អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះ បានបង្កើតកម្មវិធី រុករកតាមអ៊ីធឺណែតដំបូង និង បានបង្កើតម៉ាស៊ីនមេ (Server) ដំបូងបំផុត។ នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ នៃសតវត្សរ៍ទី២០ ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃ World Wide Web ទទួលបានប្រាប់ចំណេញយ៉ាងមហាសាល។ គាត់ក៏ធ្លាប់បានគិតអំពីអាជីពកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរ ប៉ុន្តែក្រោយមក គាត់បានយល់ឃើញថា ការធ្វើបែបនេះមានភាពប្រថុយប្រថាន។ ហេតុដូច្នេះ ជំនួសឱ្យការសោយសុខ នឹងភាគលាភពីបច្ចេកវិទ្យា ដែលផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក អ្នកបង្កើតវែប (Web) រូបនេះ ពេញចិត្តនឹងបៀវត្សរ៍ជាសាស្រ្តាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាម៉ាសាឈូសេត ( Massachusetts Institute of Technology.


វេបសាយដំបូងរបស់ពិភពលោក[កែប្រែ]

រូបថតក្នុងឆ្នាំ២០០៥

Info.cern.ch ជាវែបសាយដំបូងរបស់ពិភពលោក អាចរកបាននៅអាស័យដ្ឋាននេះ។ វេបសាយនេះ ត្រូវបានចេញផ្សាយដំបូងដោយ ប៊ឺណឺស លី នៅឆ្នាំ១៩៩០។ វេបនេះបានចុះផ្សាយបច្ចេកវិទ្យា www ដោយផ្អែកលើពិធីការ HTTP URL និង HTML ដែលដោះស្រាយប្រព័ន្ធ​កំណត់ភាសា។

ឯកសារយោង [១][កែប្រែ]