ប្រកែកនយោបាយថៃ ស.ក.២០១០

ពីវិគីភីឌា
កោលាហលនៅទីក្រុងបាង់កក

ប្រកែកនយោបាយថៃ ស.ក.២០១០ គឺជាប្រកែកនៅប្រទេសថៃ ប្រចាំងរដ្ឋភិបាលរបស់ លោកអភិសិទ្ធិ វេជ្ជាជីវៈ ។ បញ្ហានេះ នៅក្នុង វិបតិ្តនយោបាយថៃ ដែលនៅ ខែ​មីនា និង ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ បានកលកាយជាខ្លាំងក្លា ។

ប្រជាជនថៃខឹង ជាមួយរដ្ឋភិបាលរបស់ លោកអភិសិទ្ធិ វេជ្ជាជីវៈ តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ ។ ពេលខ្លះ មានសម្លុត រដ្ឋប្រងារនៃទាហាន ។​នៅខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១០ លោកអភិសិទ្ធិ ធ្វើឲ្យតឺងសន្តិសុខ នៅពេល មានវាទប្បដិវាទ ជាមួយ តុលារជាន់ខ្ពស់ថៃ ។ នៅពេល តុលារជាន់ខ្ពស់បានគ្រប់គ្រង់ នៅថ្ញៃទី២៦ ខែកុម្ភះ ហើយ នៅពេលនោះ អត់មាន ប្រកែកច្រើន ប៉ុន្តែ ក្រុងហៅ ជួរមិខជាតិចូលរួមនៃប្រជាធិបតេយ្យ ប្រធាំងអំណាចផ្តាច់ការ បាន ផ្សាយថា មានប្រកែក នៅ ថ្ញៃទី១៤ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១០ ហើយនិហពូកគេ សុំ ការបោះធ្នោតថ្មី ។

លោកអភិសិទ្ធិ ធ្វើឲ្យតឺងសន្តិសុខ មុនប្រកែកនោះ ។

នៅថ្ញៃទី១៤ ខែមីនា អ្នកប្រកែក បានជាធ្រើន និងគេស្នេហាសន្តិភាព ។ ប្រកែក បានយូរអាទិត្យច្រើន ។ នៅពេលខ្លះ មានគ្រាប់បែក តែអត់មានអ្នករបួសណា ។

អាយតភាព ចាប់ផ្ដើមនៅពីដើម ខែមេសា និង លោកអភិសិទ្ធិ ប្រតិវេទ ប្រទេសនៅអាសន្នសយោបាយ​ នៅថ្ញៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ ។

ប្រកែកបានទៅជាខ្លាំងក្លា នៅថ្ញៃទី១០​ ខែមេសា នៅពេល អ្នកប្រកែក បានបោះវិញ ឧស្ម័ទធ្វើឲ្យចេញទឺកភ្នែក ជាមួយ គ្រាប់បែករបស់ប្រេងសាំង និង គ្រាប់បែកដៃ ។

មាន២១នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយ និង៨០០នាក់ នៅរបួស ។[១]

សេចក្ដីបញ្ជាក់[កែប្រែ]

  1. ផ្រាចាថៃៈ "เทพไท" เย้ยเลือดคนเสื้อแดงแยกยากจากเลือดสัต, ថ្ញៃទី១៨ ខែមឹនា ឆ្នាំ២០១០។