ប្រទេសជ្វា

ពីវិគីភីឌា

ជនជាតិ​ជ្វា​ប្តូរ​ពី​សាសនា​ព្រហ្ម​ម​ញ្ញ ទៅ​សាសនា​ឥស្លាម​អំឡុង​សតវត្ស​ទី​១២ រឺ ​ទី​១៣ តាមរយៈ​ជនជាតិ​អារ៉ាប់​។