ប្រពលវប្បកម្ម

ពីវិគីភីឌា

ការធ្វើស្រែបែបប្រពលវប្បកម្ម​ គឺជាការធ្វើស្រែ ដែលមិនចាំបាច់រងចាំទឹកភ្លៀងធ្លាក់​​មក ទើបអាចធ្វើស្រែបាននោះទេ គឺមានប្រព័ន្ធប្រលាយទឹកគ្រប់គ្រាន់ ដែលមានទឹកជានិច្ច​​សំរាប់ធ្វើស្រែគ្រប់រដូវ