ប្រព័ន្ធទូរ​ស័ព្ទ​នៅ​កម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

[១]នៅប្រទេស​កម្ពុ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ទូរ​ស័ព្ទ​មានពីរ​ប្រព័ន្ធ​តែប៉ុណ្ណោះគឺ៖

ទូរស័ព្ទដៃ[កែប្រែ]

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ​ដៃ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ក្បាល​លេខ​ចំនួន ៣ខ្ទង់។ បច្ចុប្បន្ន នេះ​មាន​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ធ​ធំជាច្រើន​ក្រុមហ៊ុនគឺ: 010, 011, 012, 013 , 015, 016, 017, 018, 068, 077, 080, 081, 085, 089, 090, 092, 093, 097, 098 និង 099

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជា៖មាន​ក្បាល​លេខ​ចំនួន ៣ខ្ទង់។ បច្ចុប្បន្ន នេះ​មាន​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ធ​ធំជាច្រើន​ក្រុមហ៊ុនគឺ: 010, 011, 012, 013 , 015, 016, 017, 018, 068, 077, 080, 081, 085, 089, 090, 092, 093, 097, 098 និង 099

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជា៖

 • Smart Mobile: 010, 069, 070, 086, 093 & 098
 • M-fone: 011, 076, 085,ព្ទដៃ==

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ​ដៃ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ក្បាល​លេខ​ចំនួន ៣ខ្ទង់។ បច្ចុប្បន្ន នេះ​មាន​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ធ​ធំជាច្រើន​ក្រុមហ៊ុនគឺ: 010, 011, 012, 013 , 015, 016, 017, 018, 068, 077, 080, 081,នៅកម្ពុជា៖មាន​ក្បាល​លេខ​ចំនួន ៣ខ្ទង់។ បច្ចុប្បន្ន នេះ​មាន​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ធ​ធំជាច្រើន​ក្រុមហ៊ុនគឺ: 010, 011, 012, 013 , 015, 016, 017, 018, 068, 077, 080, 081, 085, 089, 090, 092, 093, 097, 098 និង 099

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជា៖

 • Smart Mobile: 010, 069, 070, 086, 093 & 098
 • M-fone: 011, 076, 085, 099
 • Mobitel: 012, 017, 077, 078, 089 & 092
 • QB: 013, 080, 083 & 08 085, 089, 090, 092, 093, 097, 098 និង 099

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជា៖មាន​ក្បាល​លេខ​ចំនួន ៣ខ្ទង់។ បច្ចុប្បន្ន នេះ​មាន​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ធ​ធំជាច្រើន​ក្រុមហ៊ុនគឺ: 010, 011, 012, 013 , 015, 016, 017, 018, 068, 077, 080, 081, 085, 089, 090, 092, 093, 097, 098 និង 099

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជា៖

 • Smart Mobile: 010, 069, 070, 086, 093 & 098
 • M-fone: 011, 076, 085, 099
 • Mobitel: 012, 017, 077, 078, 089 & 092
 • QB: 013, 080, 083 & 084
 • Hello: 015, 016, 081 & 087
 • Excell: 018 0
 • កំពង់ឆ្នាំង 026
 • កោះកុង 035
 • កំពង់ធំ 062
 • កំពត 033
 • បន្ទាយមានជ័យ 054
 • កំពង់ស្ពឺ 025
 • ស្ទឹងត្រែង 074
 • ស្វាយរៀង 044
 • ពោធិ៍សាត់ 052
 • ព្រៃវែង 043
 • ឧត្តរមានជ័យ 065
 • មណ្ឌលគីរី 07399
 • Mobitel: 012, 017, 077, 078, 089 & 092
 • QB: 013, 080, 083 & 084
 • Hello: 015, 016, 081 & 087
 • Excell: 018
 • Beeline: 067, 068 & 090
 • Smart Mobile: 010, 069, 070, 086, 093 & 098
 • M-fone: 011, 076, 085, 099
 • Mobitel: 012, 017, 077, 078, 089 & 092
 • QB: 013, 080, 083 & 084
 • Hello: 015, 016, 081 & 087
 • Excell: 018
 • Beeline:

របៀប​ប្រើ​ប្រាស់[កែប្រែ]

ណែនាំពីរបៀបចុចលេខទូរស័ព្ទ[កែប្រែ]

សម្រាប់ក្នុងប្រព័ន្ធ ឬក្នុងខេត្តតែមួយគ្រាន់​តែចុច លេខ​ទូរស័ព្ធទាំង ៦ខ្ទង់ ឬ ៧ខ្ទង់ខាងចុងក៏បានដែរ។ xxx

ការហៅទូរស័ព្ធទៅក្រៅប្រទេស[កែប្រែ]

ត្រូវចុច៖ 001 or 007 + លេខកូដប្រទេស + លេខកូដទីក្រុង (តំបន់)+ លេខទូរស័ព្ធ, ឬហៅទៅលេខ 023 727 272 ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា 008 (សេវាហៅទូរស័ព្ធទៅក្រៅប្រទេស)។

===ការហៅទូរស័ព្ធពីក្រៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ===067, 068 & 090

 • Met Fone: 088 & 097
 • ខ្វះខាតជួយបន្ថែមផង…

ទូរស័ព្ទលើតុ[កែប្រែ]

លេខ​ខាង​ដើម​ចំនួន​បីខ្ទង់ គឺជាលេខ​ប្រចាំតំបន់ ដែល​បញ្ជាក់​ពីទីតាំង ខេត្ត​ដែល​អ្នក​ស្នាក់​នៅ។ ខេត្ត​នីមួយៗ សុទ្ធ​តែ​មាន​លេខ​សម្គាល់​បី ខ្ទង់​ខាង​ដើម​សម្រាប់​តំបន់​ឬខេត្តនោះ។ គ្រប់​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ដែល ប្រើសព្វថ្ងៃ គឹមានក្បាលលេខ ០២៣ ដែលជាលេខសម្គាល់សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ លើក​លែង​តែ​មាន​ការ​សម្គាល់​ផ្សេងៗ សម្រាប់​តំបន់​ផ្សេងទៀត។

ចុចលេខ 855 (ជាលេខកូដប្រទេស), លេខបីខ្ទង់ខាងដើមនៃលេខទូរស័ព្ទនោះ (មិនយកលេខ ០ ដូច្នេះគឺ យកតែពីខ្ទង់បន្ទាប់ពីលេខសូន្យនោះ), ចុចលេខទាំង ៦ឬ៧ខ្ទង់ខាងក្រោយ:

ឧទាហរណ៍៖ 855 + XX + XXX XXX

លេខកូដតំបន់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា[កែប្រែ]

 • កម្ពុជា 855
 • ភ្នំពេញ 023
 • សៀមរាប 063
 • បាត់ដំបង 053
 • ក្រុងព្រះសីហនុ 034
 • រតនគីរី 075
 • តាកែវ 032
 • កំពង់ចាម 042
 • ក្រចេះ 072
 • ព្រះវិហារ 064

ឯកសារ​យោង[កែប្រែ]

 1. ដកស្រង់ពីសៀវភៅទំព័រលឿង