ប្រវត្តិសាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន Microsoft

ពីវិគីភីឌា

សាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន Microsoft ( NADAQ: MSFT និង NYSE: MSFT ) គឺជាសាជីវកម្មពហុភាគីសាធារណៈចំកាត់នៃសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងរដ្ឋ WASHINGTON តំបន់ REDMOND។ សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងបង្កើតផលិតផល អាជ្ញាប័ណ្ណនិងគាំទ្រលំដាប់យ៉ាងទូលំទូលាយនៃផលិតផល និងសេវាកម្មដ៏លើសលប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងកុំព្យូទ័រតាមរយៈជើងសារផលិតផលនីមួយៗរបស់វា ដែលបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដើម្បីបង្កើតហើយនិងលក់ការបកប្រែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ 8800 Altair, Microsoft បង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់សង្កត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិកុំព្យូទ័រដើម ដែលបានសម្គាល់ជាមួយនិង MS-DOS នៅក្នុងពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៏ឆ្នាំ ១៩៨០ បានប្រតិបត្តិតាមដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft Window ជួរនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ។ Microsoft ថែមទាំងបាននិងគ្រប់គ្រងកម្មវិធី Office Suite ដែលបានសម្គាល់ដោយ Microsoft Office ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើអោយមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅឆ្នាំថ្មីៗក្នុវិស័យឧស្សាហកម្មវីដេអូហ្គេមជមួយនិង Xbox និងជាមួយនិងអ្នកស្នងរបស់វា។ Xbox 360 ដែលដូចជាចូលទៅក្នុងការប្រើប្រាស់អគ្គីសនីនិងទីផ្សារសេវាកម្មអេឡិចត្រូនិចជាមួយ ZUNE, MSN និង Window phone OS, ការកើនឡើងផលនៃទំនិញនៅក្នុងការស្នើរជាសាធារណៈដំបូងនៅឆ្នាំ ១៩២៦ របស់ក្រុមហ៊ុន (IPO) បានធ្វើការវាយតម្លៃ ៣០០ កោដិ និង១២០០ លាន ពីនិយោជិក Microsoft ។ នៅខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ សាជីវកម្ម Microsoft បានទទួលការទំនាក់ទំនង Skype សម្រាប់ទឹកប្រាក់ ៨.៥ រយកោដិដុល្លា។ ការបង្កើតដំបូងនៅសតវត្សរ៏ឆ្នាំ ១៩៩០។ Microsoft បានប្រយុទ្ធនិងការរិះគុណនិងបានប្រើការអនុវត្តន៏ជំនួញផ្តាច់មុខ យុត្តិសាស្រ្តសំខាន់ៗដែលប្រឆាំងការប្រគួតប្រជែងការរួមបញ្ចូលការបដិសេធទៅជាការទាក់ទង់និងតានតឹង ដាក់លក្ខខណ្ឌដែលមិនសមហេតុផលនៅក្នុងការប្រើនៃសហ្វហ្វែររបស់វានិងបានប្រើវិធីទីផ្សារនឲបង្ហាញខុស។ ក្រសួងយុត្តិធម៏អាមេរិកទាំងពីរនិងគណៈកម្មាការសហភាពអ៊ឺរ៉ុបបាបរកឃើញក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការប្រឆាំងនៃច្បាប់មិនជឿទុកចិត្ត។ ការដឹងសម្រាប់ដំណើរការសម្ភាសរបស់វាជាមួយសំនួរមិនច្បាស់លាស់ ការសិក្សានីមួយៗនិងកម្រិតគុណភាពដែលយល់ព្រមជាធម្មតាទៅកាន់ភាពផ្សេងៗគ្នារបស់ Microsoft ក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាការប៉ះទង្គិចបរិស្ថានជាសរុបរបស់វាជាមួយការលើកលែងនៃចំនែកអេឡិចត្រូនិចនៃជំនួញ។ Paul allen និង Bill Gates, មិត្តភក្តិកាលពីកុមារភាពជាមួយសេចក្តីក្រេវក្រោធនៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ, ស្វែងរកដើម្បីការប្រើប្រាស់ជំនួញដ៏ជោគជ័យពួកគេនិងបានបែងចែកជំនាញ។ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៥ បញ្ហានៃប្រជាប្រិយភាព Elictronics សំខាន់នៃ Altair 8800 មីក្រូកុំព្យូទ័ររបស់ប្រព័ន្ធទូរមាត្រវិធីនិងការប្រើជាឧបករណ៏តូចល្អិត។Allen បានកត់សម្គាល់ថាពួកគេអាចរៀបចំកម្មវិធីបកប្រែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គ្រោងការ។បន្ទាប់ហៅពីការទាមទារឪ្យមានការងារបកប្រែ MITS ត្រូវបានចាត់ទុកថាបានប្រព្រឹត្តខុស។ចាប់តាំងពីពួកគេមិនមានអ្វីមួយជាការពិត Allen បានធ្វើការនៅក្នុងការក្លែងបន្លំសម្រាប់ Altair ខណៈពេលដែលរនាំងបានអភិវឌ្ឍន៏ការបកប្រែ។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៏ដោយការក្លែងបន្លំនិងមានគោលការណ៏មិនច្បាស់លាស់ អ្នកបកប្រែបានធ្វើការដោយគ្មានកំហុសពេលដែលពួកគេបានបំភ្លឺការបកប្រែទៅកាន់ MITS នៅក្នុង Albuquerque ។ Mexico ថ្មីនៅខែ មិនា ឆ្នាំ ១៩៧៥ MITS បានយល់ព្រមចំពោះការបែងចែកវា ទីផ្សាររបស់វាគឺជា Altair ដំបូង។ Microsoft ចាប់តាំងឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ជាមួយនឹងរនាំងដែលជា CEO. Allen បានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងឈ្មោះដើមរបស់ “Micro-Soft” ជាការរ៉ាយរ៉ាប់នៅក្នុងអត្ថបទទស្សនាវដ្តីភ័ព្វសំណាង ឆ្នាំ ១៩៩៥។នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៧៧ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយទស្សនាវដ្តី ASCII នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ជាលទ្ធផលនៅក្នុងមុខងារជអន្តរជាតិដំបូងេបស់វា "ASCII Microsoft" ក្រុមហ៊ុនបានផ្លាស់ប្តូទីតាំងថ្មីនៅ Bellevue ក្នុងរដ្ឋ Washington នៅក្នុងខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩។ Microsoft បានចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម OS នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨០ ជាមួយ version ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វានៃ Unfix ដែលបានហៅថា Xenix យ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏នៅតែជា DOS (Disk Operating System) ដែលថាភាពប្រាកដប្រជានិងភាពដ៏លើសលប់របស់ក្រុមហ៊ុន បន្ទាប់ពីការចរចារជាមួយនិងដែលបានបរាជ័យក្នុងការសរាវជ្រាវរក ឌីជីថល IBM បានឪ្យកិច្ចសន្យាទៅកាន់ Microsoft នោក្នុងខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ ១៩៨០ ដើម្បីផ្តល់ឪ្យនៅ version នៃ CP/M OS ដែលបានកំណត់ជាការប្រើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ IBM នៅពេលខាងមុខ (IBM PC) ។ សម្រាប់ការទាក់ទងនេះ Microsoft បានទិញសរីរៈចម្លង CP/M ដែលហៅថា 86-DOS ពីផលិតផលកុំព្យូទ័រ ស៊េតថល ម៉ាកវាជា MS-DOS ណាមួយ IBM បានប្តូរម៉ាកទៅជា PC-DOS តាមរយៈការធ្វើឪ្យមានស៊េរីភាពនៃ IBM PC នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៨១ Microsoft បានបង្ខាំងម្ចាស់កម្មសិទ្ធនៃ MS-DOS ចាប់តាំងពី IBM រក្សាសិទ្ធ IBM PC BIOS ក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃទៀតក៏បានបើកវិស្វករ វានៅក្នុងលំដាប់សម្រាប់មិនមែនគ្រឿង IBM ដើម្បីការប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធ។ ពន្ធទៅកាន់កត្តាផ្សេងៗដូចជាការជ្រើសរើសកម្មវិធីផ្សេងៗដែលអាចរកបានរបស់MS-DOC។ Microsoft ជាយថាហេតុបានក្លាយជា vendor OS PC ដែលនាំមុខ ក្រុមហ៊ុនបានពង្រីកទីផ្សារថ្មីជាមួយនិងការធ្វើអោយមានស៊េរីភាពនៃ Microsoft Mouse នោក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៣។ដូចជាការបោះពុម្ភបែងចែកដែលបានដាក់ឈ្មោះ Microsoft Press។ Paul Allen បានអត់ធ្មត់ពី Microsoft នៅក្នុងខែ កុម្ភៈ បន្ទាប់ពីការកើតឡើងមេរោគរបស់Hodgkind។ ឆ្នាំ ១៩៨៤ និង ១៩៩៤ Windows និង Office ខណៈពេលការបង្កើតរួមគ្នា OS ថ្មីមួយជាមួយនឹង IBM នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៤ Microsift ដោះលែង Microsoft Windows។ Microsoft បានផ្លាស់ប្តូរការបញ្ជារបស់វាទៅជា Redmond នៅថ្ងៃទី ២៦ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៨៦ ហើយនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមិនា ក្រុមហ៊ុនក៏បានក្លាយទៅជាសាធារណៈ ផលនៃការកើនឡើងនៅក្នុងហ៊ុនបានស្ទាបស្ទង់ថានិងរកប្រាក់បានបួនរយកោដិនិង១២០០០ លានពីនិយោជិកក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ ពន្ធនៃភាពជាដៃគូរជាមួយ IBM ។ នៅក្នុង១៩៩០ គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនៃសម្ព័នកំណត់ការសម្លឹងលើក្រុមហ៊ុន Microsoft សម្រាប់ការឃុបឃិតដែលអាចធ្វើបាន វាបានបង្កើតការចាប់ផ្តើមនៃជុំវិញទសវត្សរ៏នៃការប៉ះទង្គិចនីត្យានុកូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក។ Microsoft បានប្រកាសការដោះលែងនៃកំណែជាថ្មីនៃ OS/2 ដើម្បីផលិតការផ្គត់ផ្គងបរិក្ខាដើម ( OEMs ) នៅថ្ងៃទី ២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៨៧។ នៅរវៀងនោះក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការនៅលើ OS 32 bit, Microsoft windows NT ការប្រើប្រាស់គំនិតពី OS/2 វាបានបញ្ជូនអ៊ីវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៣ជាមួយសាច់គ្រាប់ Modular និងការប្រទាក់ធ្វើកម្មវិធីបិទពីលើ Wim32 ( API ) ។ ការបង្កើតចំនែក 16-bit ( MS-DOS-based ) នៃ Window easier ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft មួយបានស៊ើបអង្កេត IBM នៃ NT ។ OS/2 បានធ្វើអោយយ៉ាប់យ៊ើនជាងមុននៃភាពជាដៃគូរ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានណែនាំលក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធី office របស់វានៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០។ កម្មវិធីបានចងការបំបែកកំណែថ្មីនៃផលិតភាពកម្មវិធី office ដែលមានដូចជា Microsoft Word និង Microsoft Excel ។ នៅថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា Microsoft បានចាប់ផ្តើមធ្វើ Window 3.0 ជាមួយ Streamline អ្នកប្រើប្រាស់ខាងគំនូរនិងបានធ្វើអោយប្រសើរឡើងសមត្ថភាពរបៀបការពារសម្រាប់ដំណើរការ Intel 386 ។ ការិយាល័យទាំងពីរនិង Windows បានក្លាយទៅជាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបរិវេណរបស់គេរៀងៗខ្លួន ។ Novell ពិភពនៃការប្រគួតប្រជែងពីឆ្នាំ ១៩៨៤ ដល់ ១៩៨៦ ដែលបានបំពេញបណ្តឹងកំបាំងមុខដែលថាក្រុមហ៊ុន Microsoft បានចាកចេញពីផ្នែកមិនមែនជាឯកសារនៃ APIs នៅក្នុងលំដាប់ដើម្បីកើនឡើងគុនសម្បត្តិនៃការប្រគួតប្រជែង ។ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ក្រសួងយុត្តិធ៏មសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជឿការបែងចែកដែលបានបំពេញសេចក្តីថ្លែងការការប៉ះទង្គិចការប្រគួតប្រជែងដែលបាននិយាយ នៅក្នុងផ្នែក “ ការចាប់ផ្តើមដំបូងនៅឆ្នាំ ១៩៨៨ និង បន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ១៩៩៤ Microsoft បានដឹកនាំ OEM យ៉ាងច្រើនដើម្បីប្រតិបត្តិការប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែង ‘’ អ្នកប្រើមួយ “ វិញ្ញាប័ណ្ណបត្រ។ នៅក្រោមវិញ្ញាប័ណ្ណបត្រអ្នកប្រើប្រាស់មួយ , OEM បានបង់តម្លៃសិទ្ធ Microsoft សម្រាប់កុំព្យូទ័រនីមួយៗចំនុះការលក់ដំណើរការដ៏តូចពិសេស ទោះជា OEM លក់កុំព្យូទ័រជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៏ Microsoft ឬក៏មិនមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៏ Microsoft ។ នៅក្នុងប្រសិទ្ធភាព បានចំនាយប្រាក់បង់ថ្លៃសិទ្ធទៅក្រុមហ៊ុន Microsoft ពេលដែល Microsoft មានការផលិតគឺជាការរស់នៅដែលបានប្រើកិច្ចជា Panalty ឬពន្ធ នៅលើការប្រើរបស់ OEM នៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ PC នៃការប្រកួតប្រជែង ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៨៨ ការប្រើប្រាស់របស់ Microsoft នៃវិញ្ញាប័ណ្ណបត្រដំណើរការមួយដែលបានបន្ថែម ។